تازه ترین کنسرت گروه چارتار در حالی برگزار شد که وجهه این گروه به شدت تحت تاثیر رویداد مربوط به کنسرت آنها در کلگری قرار گرفته است. با این حال تازه ترین کنسرت چارتار که در روتردام (هلند) برگزار شد با استقبال خوبی از سوی شنوندگان همراه شد.