عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

مورچهً ابدی

دارم از فضولی می میرم

کاش کسی او را به یاد آورد

اگر خانه را پیدا نکنم چه؟

کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه

جوراب و دستکش بهاره

زندگی و مرگ یک قوزی

ادب عاشقی

کی چی بلده!

من و دوستان آیینه‌ای

بیشتر