صدای نایاک در بی‌بی‌سی در یک مناظره کوبنده توییتری چنان مشارکت در انتخابات را دلیل مشروعیت نظام جلوه داد که فکر کنم اگر خامنه‌ای صحنه رو میدید می‌گفت دیگه به این غلظت هم نیست.