دلواپسان هر چی بیشتر بهم میزنن بیشتر بوش بلند میشه. از وقتی FATF مطرح شده معلوم شده چرا عده‌ای از اول مخالف برجام و توافق بودند.

منبع