سازمان پیمان مرکزی (Central Treaty Organization: CENTO) در دوران جنگ سرد و با هدف مبارزه با شوروی و نفوذ مارکسیسم در ۲۹ مرداد ماه ۱۳۳۹ با شرکت ایران، ترکیه، پاکستان و انگلیس تشکیل شد. آمریکا رسما عضو پیمان سنتو نبود و به‌عنوان ناظر در جلسات آن شرکت می‏‎کرد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، ایران از پیمان سنتو خارج شد و به عضویت کشورهای غیرمتعهد درآمد.