محمد قائد :

دایرهٔ تنگ خرده‌فرهنگ اهل بازار ایران بسیار دور از حیطهٔ قلم‌ و دوات است.  مقایسه کنیم مثلاً با جایگاه  وال استریت جورنال، پرفروش‌ترین روزنامهٔ آمریکا، که حتی در میان مخالفان سرمایه‌داری خواننده دارد زیرا حرفه‌ای و پخته و مدرن و متعادل نوشته می‌شود و تنها وعظ و تهدید و تکفیر و تخطئه و شایعه‌پراکنی و خط ونشان نیست.

 

برو به آدرس