Deutsche Welle:

روز جهانی رقص؛ ایران و رقص‌هایش

روز ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) روز جهانی رقص است. تنوع رقص در ایران خیره‌کننده است. در این گالری تنها به گوشه‌ کوچکی از این هنر مسحورکننده پرداخته‌ایم.

برو به آدرس