جامعه نیوز:

به گزارش جامعه نیوز:  انتقاد از منتشر نشدن آمارنامه دارویی/ سرانجام «تیتک» چه شد؟ فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت: خوشبختانه وزیر بهداشت اشراف کاملی در حوزه صنعت دارو دارند و پس از ورود با جدیت با مافیای دارو مقابله کرد

برو به آدرس