https://alisedarat.com/:

مصاحبه آقای حسین #جوادزاده از #رادیوعصرجدید با علی #صدارت - علل عدم ائتلاف اپوزیسیون

تاریخ تولید و انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ جمعه

ائتلاف به معنای با هم الفت داشتن است. 

الفت، به معنای دوستی، همدلی، و… است.

وقتی، در پندار کسی، قدرت اصل باشد، الفت و دوستی و همدلی و..، معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند.

اپوزیسیون، در صورت اصل دانستن و با اصیل دانستن قدرت (مانند پهلوی‌ها و رجوی‌ها و…)، هویت خود را در تضاد با فردی و یا افرادی و یا اندیشه‌ای می‌یابد. بدین معنی که با نبود آن فرد و یا افراد، آندسته از اپوزیسیون بی‌هویت خواهند شد، حذف شده، و از بین خواهند رفت. برای همین مجبور است تمام تلاش خود را برای رسیدن به قدرت، و در قدرت ماندن، و پیش‌برد منویات قدرت  (تعریفی که از مفهوم «سیاست» می‌فهمند) بکار بیاندازد. برای همین نمی‌تواند با کسی دوست و همدل بشود، و الفت و ائتلاف بکند. آقای خمینی هم گفت «..من با کسی عقد اخوت نبسته‌ام…» 

این دسته از اپوزیسیون، کردار، و گفتار، و نوشتار مبهم و گنگ و ناشفاف نداشته باشد. عده‌ای از آن‌ها، تمام تلاش خود را برای جاانداختن گفتمان تجزیه‌طلبی و جدایی‌طلبی بکار برد، و حالا که چند سالی است که مقاومت هموطنان، بخصوص همان هموطنانی که میخواهند از مام وطن جدایشان کنند را دیده‌اند، خود را با تزویر و نیرنگ، «فدرالیست» می‌خانند. در نتیجه، باز هم پشتیبانی مردمی خود را، حتی در میان «خلق» و یا «ملت» خود بیشتر از پیش از دست داده‌اند. با کمتر شدن پایگاه و جایگاه مردمی، خود را بیشتر ملزم می‌بینند که سر بر آستان قدرت بسایند، و در این گردونه معیوب، باز هم بیشتر مورد نفرت مردم قرار می‌گیرند. 

با کمتر و کمتر شدن پایگاه و جایگاه مردمی، این دسته از اپوزیسیون خود را بیشتر و بیشتر ناچار می‌بیند که به زور و قدرت و خشونت و… متمایل شود، و در نتیجه متشبث شدن به کلیشه‌هایی چون: «قدرت خوب» و یا «دیکتاتوری صالح» و یا «هدف، وسیله و روش را توجیه می‌کند» و یا «منافع مشترک» و یا… برایشان امری مستمر می‌گردد.

این دسته از اپوزیسیون، خود را ناتوان و ذلیل می‌داند، وگرنه با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس ملی، لزومی نیست به قدرت‌ها مراجعه کند. نیز نمی‌فهمد که با مراجعه به قدرت‌ها، ناتوانی، به توانایی تبدیل نمی‌شود، بلکه به ناتوان‌تر شدن منجر خواهد گشت. 

برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، ضروری است که برای اشاعه و پیشبرد فرهنگ مردمسالاری، تلاش نمود، و این تلاش باید توسط خود ما مردم انجام شود و نه توسط «اپوزیسیون» و «اشخاص شاخص» و… که پنداری قدرت‌مکان دارند. 

برو به آدرس