piruzan2.wordpress.com:

ناحیه واقع در کنار کوه حسین که امروز نقش رستم نام دارد و فاصله آن از تخت جمشید بیش از ۶ یا ۷ کیلومتر نیست از آغاز تشکیل شاهنشاهی هخامنشی مکان مقدسی بوده است. در عهد پادشاهی کوروش بزرگ در این محل بنای سنگی‌ عجیبی‌ ساخته شده که هر یک از باستانشناسان درباره آن نظر خاصی‌ داشته اند بدون اینکه بتوانند هویت آنرا معلوم سازند. این بنا را نویسندگان در دوران پس از اسلام کعبه زردشت نامیده اند. در واقع شکل آن مکعب مستطیلیست که تنها یک مدخل دارد که به وسیله پلکانی از سنگ به آن راه می‌‌یابند.

 

 

برو به آدرس