بی بی سی:

عطاءالله خرم، آهنگساز پرسابقه ایرانی، چند روز پیش در آمریکا در سکوت خبری درگذشته است. این یادداشت نگاهی است به زندگی و کارنامه هنری او.

 

او از آهنگسازانی بود که در پرورش موسیقی پاپ در ایران کوشش بسیار به کار برده بود. "آپولونِ" او جایگاه کشف و رشد خوانندگانی چون ویگن و منوچهر بوده است.

برو به آدرس