خانم آرزو م . :

در مصاحبة حاضر سراغ یکی از مغازه‌دارانی می‌رویم که به تازگی در آن محله ساکن شده‌ است. ایشان دخترخانم جوانی هستند با مغازة اجاره‌ای کوچک که در آن به طبخ و فروش آش و حلیم مشغول است. و همانگونه که خواهیم دید، او و خانواده‌اش یک دهه است که کلاً به شهر اصفهان مهاجرت کرده‌اند. در نتیجه هیچ گذشته‌ و یا خاطره‌ای مشترک بین این فروشندة جوان با محله و ساکنین آن وجود ندارد.

 

برو به آدرس