خبرگزاری تسنیم:

به گفته این خانم معلم دانش‌آموزان دبیرستانی کلاسش حتی روشن و خاموش کردن کامپیوتر را نمی‌دانند آن وقت مسئولان بحث از هوشمندسازی مدارس می‌کنند، حتی به دبیرستان‌ آنها معاون فناوری اختصاص داده‌اند اما در کل مدرسه یک کامپیوتر وجود ندارد و معاون فناوری از صبح تا عصر بیکار می‌نشیند؛

برو به آدرس