رادیو کوچه:

تردید در سیاست امریکا از شروع حمله شیمایی، نشان از فقدان رهبری ایالات متحده در طول درگیری‌های سوریه دارد. مبارزه‌ی به‌حق شورشیان علیه استبداد ۴۳ ساله خانواده اسد هرگز از طریق مسلح کردن آن‌ها حمایت نشد، و زمانی‌ که اسلامی‌های رادیکال وارد سوریه شدند، از حضور آن‌ها جهت توجیه بی‌ عملی‌ غرب، که اساسن عامل حضور آنان بود، استفاده شد.

چشم انداز رئیس جمهوری که در مورد حمله شیمایی خط قرمز می‌کشد و بعد می‌گوید "من خط قرمز نکشیدم" (دنیا کشید)؛ که "کری" را به پردازش موضعی قوی برای حمله نظامی ترغیب کرده اما سپس متوقف می‌شود؛ که اخذ تصمیم را به عهده کنگره واگذار می‌کند، اما از این‌که کنگره بیش از یک هفته بعد تشکیل جلسه دهد راضی‌ به نظر میرسد ؛ که می‌گوید " ایلات متحده، برای بیش از هفت دهه لنگر امنیتی دنیا بوده است"، اما سپس اعلام می‌کند که "امریکا پلیس جهان نیست" - همه‌ی این نشانه‌ها حاکی از لحظه‌ای است که امریکا به درون خود چرخیده و جهان را بی‌ لنگر رها می‌کند

برو به آدرس