دیالوگ: قندون جهیزیه

نویسنده و کارگردان: علی ملاقلی پور محصول: 1393 *** عطا(صابر ابر): بیمه... بیمه خوبه... ما دفترچه بیمه مونم نمیتونیم تمدید کنیم... تموم دندونام خرابه مهندس. انقد آب نمک غرغره کردم شدم بلال...