بنا بر مقررات این سایت، هنگامی که یک بلاگ نگاشته میشود، خلاصه‌یی از آن باید در صفحه اول این سایت قابل رویت باشد. این مطلب را از آن جهت به خدمت دوستان، آشنایان و بستگان عزیز یاد آور می‌کنم که همگی‌ بدانند که اینجانب اهل تخلف کردن از این مقررات نبوده و چون اصولا آدم حرف گوش‌کنی میباشم شما را به خواندن اصل بلاگ در این زیر جلب می‌کنم...

 
 

به دو عدد جاسوس برای اینکه  به مامانم ثابت کنم که هیچ چیز من از مریم جون‌اینا کمتر نیس، برای نفوذ در این شورایی که خودم واسه خودم درست کرده‌ام نیاز فوری دارم. داوطلبین رزومه خودشون رو به خط میخی‌ بنویسند و بذارن سر قبر آقای کوروش کبیر؛ الصاق یه قطعه عکس با کراوات الزامی هستش.

امضا، رضا جون.