اصلاحات از کجا باید شروع شود؟*

 

بارها و بارها نوشته ام  و هرگز هم جوابی نگرفته ام  . من هرگز در لفافه حرف نمیزنم . فاسدترین قوه در ایران قوه ی قضاییه ی انتصابی است .اما کو گوش شنوا ؟ اساس فساد و ظلم در همین قوه ی انتصابی است . از یزدی گرفته تا شاهرودی تا لاریجانی . در هر دادگاهی شهادت خواهم داد . اگر دادگاهی اصلا در کار باشد . بی لیاقت ترین افراد در این کشور دادستان و قاضی شده اند . و شریفترین آدمها را شکنجه کرده اند و زندانی . مگر شکنجه در قانون این کشور منع نشده است ؟ ننگ بر شما . 

 

شهروند -خشایار دیهیمی

 

* پرسه‌گرد فضای مجازی فارسی هستم. هرگاه چیز خوبی ببینم که خواندن آن را توصیه میکنم، آن را برای شما اینجا میگذارم. این مطلب در صفحه فیس بوک مترجم به نام ساکن تهران، خشایار دیهیمی منتشر شده است. (در مورد خشایار دیهیمی)

 

کارتون کار توکا نیستانی است و از منبع دیگری آورده شده است.