این کلیپ را ببینید:

 

 

این مرد بیسوادترین، بی عرضه ترین، و بزدل ترین مدیر تاریخ جمهوری اسلامی است. تنها دلیلی که افراد دیگری دارای این رتبۀشامخ نیستند تنها و تنها این است که این شخص یک تنه هرگونه ته ماندۀ "عدالت" و "انصاف"  که بعد از سالهاریاست روحانیون بزدل و فاسد و بی انصاف دیگر در قوۀ قضاییۀ "مخروبۀ" ایران مانده بود را نیز به باد فنا داد و قوۀ قضائیه را به یکی از فاسدترین، نالایق ترین، و ظالم ترین دستگاههای ایران تبدیل کرد.

بی شک تمدید انتصاب این اسوۀ بی لیاقتی و حماقت بر دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین ظلمهایی بوده که علی خامنه ای به ملت ایران روا داشته است و در اثر این تصمیم هزاران هزار خانوادۀ شریف دیگر مانند هزاران هزار دیگر پیش از آنان، به خاک سیاه نشسته و خواهند نشست و راهی به عدالت و دادخواهی نخواهند برد.

پیرو فرمایشات و افاضات و تهدیدات این هفتۀ صادق آملی لاریجانی، که طی آن نسبت به افشای فساد گستردۀ اقتصادی در زمان محمود احمدی نژاد (که برادران خودش، به خصوص محمدجواد و فاضل لاریجانی در آن نقش داشتند)به مطبوعات هشدار داده است، نوشته‌ای خواندم از خشایار دیهیمی، مترجم زبردست آثار فلسفی در ایران، خطاب به صادق آملی لاریجانی که فکر میکنم خواندن آن برای شما نیز خالی از لطف نباشد.

مملکت بی قانون !

«آقای رئیس قوه قضائیه ! باز هم که تهدید میکنی ! جز تهدید و ارعاب و زندان و شلاق چیزی هم نمیشناسی . در دست تو شلاق است در دل من اخلاق ! تو تهدید به احضار شهروندانی میکنی که فریادشان از فساد لانه کرده درنظام به هواست . آن هم نه فقط فساد مالی ، بلکه فساد اخلاقی ،دروغگویی ، و حق را ناحق کردن . مرا هم زبان تهدید هست . مرجع من هم تو نیستی . عدالت است . تو از بزرگنمایی فساد در نظام میگویی من از لاپوشانی فساد در نظام .

مسئول ارشد قانون ! قانون شکنان ، رانت خواران ، دروغگویان و تهمت زنندگان راست راست در این مملکت راه میروند و اگر بگویی بالای چشمتان ابروست متهم به بزرگنمایی فساد در نظام میشوند و عقوبت میبینند. طشت رسوایی هشت سال دولت از بام افتاده است . معاون اول رئیس جمهور بعد از مکیدن خون مردم تازه حالا که منصبش را از دست داده دارد محاکمه میشود و تازه یقین دارم که مجازات نمیشود آنچنان که باید . وقتی فساد معاون اول رئیس جمهور سابق محرز شده دیگر چه جای بزرگنمایی میماند ؟ تازه این یکی از آن هزاری است که نشد لاپوشانی اش کنید . و تو تهدید هم میکنی ؟

از تو بزرگترهایش در طول تاریخ لافهای بزرگتر زده اند . اما عاقبتشان را دیده ایم . من از قانون سخن میگویم . از همان چیز فراموش شده در این مملکت . اگر راست میگویی به قانون و به همین گزافه گویی ات عمل کن . من تو را به دادگاه تحت امرت به حکم قانون اساسی فرامیخوانم . بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک لاقبا متوجه تو میداند جواب بده . وگرنه من که میدانم تو کهریزک ها داری . گمان مبر که شهامت مدنی مرده است . نه از تو میترسم نه از لاف و گزافت . مردم قضاوتشان را کرده اند و باز هم خواهند کرد . امروز بر مسند قدرتی و غره به این مسند . من نه مسندی دارم و نه جز عزت انسانی ام سرمایه و قدرتی . قامت من اگر زیر بار زورتان خمیده است دلم سرفراز است . تو دلت خمیده است . فخر مفروش . روزگار تکلیف ما را با هم روشن خواهد کرد .

–شهروند –خشایار دیهیمی

ب. ن. همه مجازند این یادداشت را بی کم و کاست در هر سایت و روزنامه و مجله و هر رسانه ی دیگر با اسم و رسم نقل کنند»