کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر: کمیته گزارشگران حقوق بشر - نگار حائری دختر زندانی سیاسی ماشاالله حائری جهت اجرای حکم به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، نگار حائری که وکالت پرونده پدرش را نیز به عهده داشت بیش از بیست روز پیش به منظور اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس، به زندان قرچک منتقل شده است.

خانم حائری پیش از این نخستین بار در ۱۱ اردیبهشت ۹۰ بازداشت و پس گذراندن ۴۰ روز حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین، به قید وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد. وی دومین بار در تاریخ ۱ تیر ۹۱ مجدداً بازداشت و پس از گذراندان ۱۸۰ روز حبس به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

ماشاالله حائری زندانی سیاسی دهه شصت پیش‌تر به دنبال بازداشت دخترش نگار دچار حمله قلبی شده بود، این زندانی سیاسی که سال‌های ۶۰ تا ۶۴ نیز در بازداشت بوده است، در پی حوادث روز عاشورا سال ۸۸ بازداشت و به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد، وی هم اکنون در زندان رجایی شهر در وضعیت بسیار وخیم جسمی به سر می‌برد.