انقلاب ایرانی و انقلاب سینائی!

یعنی نشد تو این نیم قرن گذشته یکی یه گوشۀ دنیا یه غلطی بکنه؛ چینیا کپی نکنن!!! ( مثل همین پستهای من که بعععضیا کپی میکنن!)

هنوز ده‌دوازده هفته بیشتر از انقلاب ما نگذشته که چینیش اومده به بازار.

فکر کنم یه آدمای شورچشمی؛ چین ریزچشم رو چشم کردن! ازبس که هی گفتن چین‌وماچین دیکتاتوریه ولی چون رشد اقتصادی داره؛ مردم نمیریزن تو خیابون.

زمان شاه هم شکم مردم سیر بود یا دستکم به این فلاکت و گشنگی و دل‌ضعفۀ الان نبود هاااا.... حالا بماند برای بعد.

روسوفیلهای عزیز و چینیونهای(!) خوش‌فرم و چپهای راستگو و فاشیستهای فاشگو و علی‌گارشهای ولائی(!) از همین هفته شروع کنند:

دو هفتۀ اول همش بگن دروغه دروغه!

دوهفته هم هی بگن غلطه آی غلطه؛ غلط غلوطه غلطه!

دوهفتۀ بعد هم بگن تموم شد! تموم شد! گربه زن عموم شد!

دو هفتۀ دیگه هم هی بگن سرکوب شد؛ گوشکوب شد؛ منکوب شد!

و در تمام این هشت هفته تحلیل شخمی‌تخیلی دود کنن که: دانشجویان چینی فهم طبقاتی نداشتن و هشتادوهفت واحد کارل مارکس شناسی عمومی و تخصصی؛ تئوری و عملی در دانشگاه رو خوب نخوندن واسه همین شکست خوردن!

یه چیز جالب هم بگم؛ برخی فارسی‌گویان آسیای میانه به کشورچین میگن "سینا"!

(با صحرای سینای مصر که اسرائیل پس داد اشتب نشه!)

به آدم و حوا(!) و جنس چینی هم میگن "سینائی"!

قابل توجه علاقمندان خسرو سینائی کارگردان سینمای خودمون که دو سال پیش مانند همۀ هنرمندانی که درد مردم داشتند؛ دقمرگ شد!

در واقع او در سال نودونه در اثر ممنوعیت خرید واکسن آمریکائی و انگلیسی کرونا به امر رهبری؛ بقتل رسید! در حالیکه واکسنهای مجانی و اهدائی نهادهای بین‌المللی و کشورهائی نظیر ژاپن را به لبنان و عراق و سوریه میفرستادند و بعد از آنها به نیروهای عرررزشی فرو کردند!

فیلم سینمائی "عروس آتش" او را ببنید تا بفهمید چه و چگونه میگفت و محک بزنید که چقدر به ادراک دوران ما نزدیک بود!

حالا از شوخی گذشته امیدواریم اینبار جنس کپی شده در حدواندازۀ اصل که انقلاب خودمون باشه تولید و فراگیر بشه.

شوخی نیست ها! سی‌وسه سال بعد از تیان آنمن! دوباره صدای آزادی بلند شده.

آوای آزادی در همه‌جا بیکرانه باد!

ویدئوی تظاهرات چینیها را در اینجا (اینستا) و اینجا (فیسبوک؛ اون‌اِستا!) ببینید.

 

 

#مهساامینی

# dir="LTR">MahsaAmini

#مهسا_امینی

# dir="LTR">OpIran

#ایران

#اعتصاب

#زن_زندگی_آزادی

# dir="LTR">Чин