من بعد از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان دیگه فرصت نکردم تا در جام های جهانی برای عکاسی حاضر باشم. این عکس ها یادگار آخرین تجربه من در این بازی هاست. اولین بار در سال ۱۹۹۴ شانس عکاسی در جام جهانی آمریکا رو پیدا کردم و پس از آن در سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ هم این فرصت دست داد. در طول این دوره من نشریه تماشاگران رو منتشر می کردم و این خود بهترین بهانه برای پوشش جام جهانی بود. حالا مجوز نشریه ما از سال ۱۳۸۸ لغو شده است و من انگیزه کافی برای حضور در یک جام جهانی را بدون آنکه بدانم با این عکس ها چه خواهم کرد را ندارم. اما خاطره و رویای جام های جهانی نه برای تیم ها و هوادارن که برای خبرنگارها و عکاس ها نیز همیشه جذاب و وسوسه انگیز است. امیدوارم روسیه را از دست ندهم.

نمایش گالری در اندازه بزرگ