فردوسی پور: چون لباس این خانم (فرناندا لیما) خیلی منشوری است، نمی توانیم مراسم قرعه کشی جام جهانی را نشان دهیم!

نمایش گالری در اندازه بزرگ