نمایش ساز موسیقی از صدا و سیما ممنوع است . اجرای هنرمندانه گروه پالت که از همین صدا و سیما پخش شد . کنایه قشنگی است !