حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک: اگر سرسپردگی جمهوری اسلامی به روسیه ادامه پیدا کند، نگاه استعمارگرانه روس‌ها به ایران برای تمامیت ارضی ایران خطر بزرگی است،