بی بی سی

گوگوش، تعدادی از لباس‌‌هایش را به حراج گذاشته. او گفته که مُد، بخشی از روند خلاقیت اوست و حالا قصد دارد با فروش آنها بخشی از درآمد این کار را صرف تقویت توانمندی زنان کند. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد.