حتی در خانه پوشیدن لباس‌هایی که مخصوص زنان است برای مردان جایز نیست و زنان هم نمی‌توانند لباس مردان را بپوشند و حتی بعضی از مراجع به حدی بر این موضوع تأکید دارند که حتی مرد در خانه نمی‌تواند دمپایی زن را بپوشد. مردانی که مانند زنان زیر ابروی خود را برداشته یا لباس‌های جلف زنانه می‌پوشند کار آن‌ها شرعاً جایز نیست و به دلیل شبیه شدن به زنان حرام است.

منبع: تابناک