لیبرال دموکراسی:

مدیریت ارز، یکی از گرهی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران است و نرخ‌های چندگانه، عمده‌ترین منابع رانت‌خواری گروه‌های «خودی» بدنه سیاسی کشور را تشکیل داده است و امروزه بلوک‌های قدرتمندی از باقی ماندن این منبع رانت دفاع می‌کنند و بانک مرکزی را یارای مقاومت در برابر آن‌ها نیست.

 

برو به آدرس