Meidaan.com:

قرار است سرمایه‌گذاران دانمارکی‌ یکی از مخرب‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی را در ایران اجرایی کنند؛ یک شرکت دانمارکی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح از دریای عمان و خلیج فارس به استان یزد و مشارکت در اجرای این طرح اعلام کرده است.

برو به آدرس