خبرگزارى ملى میهنى ایران:

 ویکی لیکس به تازگی ۶۰ هزار سند از وزارت خارجه عربستان منتشر کرده است.
image
یکی از اسناد افشا شده ی وزارت خارجه عربستان مربوط به درخواست بورسیه تحصیلی برای فرزند عطالله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد ایران است.

در این نامه که خطاب به سعود الفیصل نوشته شده، درخواست مهاجرانی برای بورسیه تحصیلی فرزندش در دانشگاه وارویک انگلستان مطرح شده است.

برو به آدرس