اخبار روز:

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند، پس از چند ماه مبارزه مداوم توانستند، بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند. پانصد وده کارگر شاغل در این نیروگاه، بیشتراز یک سال است، بخشی از مطالبات خود، طی سالهای ۹۰ و ۹۱، از جمله اضافه کاری، عیدی، پاداش و بن کارگری را از این نیروگاه طلب داشته اند، اما کارفرمای نیروگاه حاضر به پرداخت مطالبات معوقه کارگران نبوده و هر بار به بهانه مشکل کمبود نقدینگی از پرداخت مطالبات معوقه کارگران سرباز می زد. اما کارگران سرانجام با ادامه مبارزه بالاخره در تاریخ ۷ دی ماه کارفرما را مجبور کردند بخشی از مطالبات شان را پرداخت کند.   
نیروگاه دماوند، درکیلومتر۴۵ جاده خاوران و در ٣۵ کیلومتری جاده تهران – گرمسار در سال ۱٣٨۴ تاسیس شده ویکی از نیروگاههای ایران از نوع سیکل ترکیبی است. نیروگاه دماوند، بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه است که درمیان نیروگاههای حرارتی بیشترین بازدهی را دارد. هزینه ساخت ....

 

برو به آدرس