لیبرال دموکراسی:

به دلایل سیاسی، بعدها دادگستری آلمان اعلام کرد که بنا به مصالح ملی آلمان، از گشایش پرونده علیه خامنه‌ای و رفسنجانی و ولایتی چشم‌پوشی می‌کند.

برو به آدرس