لیبرال دموکراسی:

۳۰ آوریل ۲۰۲۱ کمپین زندگی نرمال در برابر دفتر «نیویورک‌تایمز» با نصب یک بیلبورد علیه همکاری «میدان» و «دیپلماسی» و ماله‌کشانشان انجام داده، یکی از ابتکارات برجسته ایرانیان خارج کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که می‌تواند به اشکال مختلف در کشورهای دیگر تکرار شود تا افکار عمومی جهان را به یک حقیقت ۴۲ ساله فرابخواند که مردم نیز گروگان آن شده‌اند:

 

جمهوری اسلامی جنایتکار و دروغ‌گوست! به ماله‌کشان این رژیم ضد بشری در رسانه‌ها اعتماد نکنید!

برو به آدرس