www.radiopooya.com:

 
.در برنامه این هفته زنان نیمه برابر  جمیله داودی به سراغ دکتر شهلا عبقری استاد دانشگاه رفته است و پیرامون ویروس کرونا با وی به گفتگو نشسته است
این برنامه را در رادیو پویا میتوانید گوش کنید و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید
 

 

برو به آدرس