تابناک:

اگر مقامات ایرانی که از تحولات آن روز جهان چیز زیادی نمی‌دانستند، از تغییرات عمیق در روسیه آگاه بودند و درخواست بازگرداندن مناطق جدا شده از ایران را به خاک خود مطرح می‌کردند، بعید نبود که انقلابیون پر شور روس به خاظر مشکلات فراوانی که در این منطقه داشتند با درخواست ایران موافقت کنند.

استفاده‌ای که از این فرصت شد، آن بود که دولت ایران در مرداد ۱۲۹۷ (۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸) در مصوبه‌ای الغای قرارداد ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نماید و از جمله امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه را لغو کند. البته پیش از ان و در فاصله کمتر از یک ماه از صدور اعلامیه لنین، روسیه نیروهای خود را از ایران خارج کرده بود.

برو به آدرس