شامان شهری متروکه در داخل کویر  و 150 کیلومتری سمنان (مرکز استان سمنان) و حدود 20 کیلومتری جنوب دامغان است. منظره عمومی شهر به ویژه مواقع طلوع و غروب خورشید با کشیده شدن سایه ها خیلی وهم انگیزه. خیلی ها شامان را شهر بت پرستان و هم ریشه با شمن واژه فارسی هم ردیف بت پرست  ها میدانند.

در حال حاضر اغلب مردم بومی به این شهرک ویران نزدیک نمی شوند.  یک ساعت مانده به طلوع آفتاب  به دامغان رسیدم. راننده بومی برای رسیدن به شامان گرفتم شرط کرد که با من وارد شهر نخواهد شد و دو ساعت  منتظرم خواهد ماند.

شامان یکی از 23 نقطه وحشت انگیزHorror Spot ایران است . خیلی ها که میخواهند آدرنالین خونشان بالا برود به اینجا می آیند.

محیط شهر برای ساخت فیلم های جادوئی و ترسناک مناسب  است.مصالح مورد  استفاده فقط گل و خاکه. احتمالا  برای مقابله گرمای کشنده کویر راه حل مناسبی بود اما قدرت ایستائی زیادی ندارد. با اینحال تا حالا خوب دوام آورده. برخی ها تاسیس این شهر را به دوران ایلخانیان و تسلط مغول ها نسبت میدهند که آزادی مذهبی نسبی در ایران برقرار بوده و عده ای از اینکه خود  را بت پرست معرفی کنند ؛ ابائی نداشتند.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ