اردوغان در محله عمرانیه (در قسمت آسیایی شهر و یک محله پرترافیک و شلوغ است) استانبول؛ از تابلویی رونمایی کرد که صحنه فتح استانبول بدست محمد دوم عثمانی (در روز ۲۹ مه سال ۱۴۵۳ میلادی که منجر به سقوط امپراتوری بیزانس شد، سلطان محمد دوم پس از این پیروزی «محمد فاتح» نام گرفت) را نشان داده و مزین به ابیاتی پارسی بود.

ادبیات ترکی عثمانی ـــ برپایه ادبیات فارسی شکل گرفته و تکامل یافت، چون الگوی این ادبیات، ادبیات فارسی بوده است، احتمالا این تصویر ـــ از یکی از شاهنامه‌های پارسی دورانِ عثمانی باشد.

شاهنامه از کتابهایی است که در ادبیات کلاسیک و فرهنگ ترک ـــ تأثیری چشمگیر داشته است، شاعران ترک تحت تأثیر فردوسی، شاهنامه‌هایی به زبانهای ترکی و فارسی سروده و نظیره هایی بر این اثر پرداخته و همزمان، این اثر بارها به زبان ترکی ترجمه شده است.