لیبرال دموکراسی:

در زمینه‌های فرهنگی و هنری هم شهبانو فرح پهلوی، مؤسسات و سازمان‌هایی را به وجود آورد؛ وی در سال ۱۳۴۶ برای گردآوری و گسترش ترانه‌ها و رقص‌های محلی ایران، «سازمان ملی فولکلور ایران» را بنیان نهاد. تأسیس مجموعه «تالار رودکی» از دیگر اقدامات فرهنگی شهبانو فرح پهلوی است؛ این تالار در آبان‌ ماه ۱۳۴۶ افتتاح شد. در بخشی از این مجموعه «سازمان باله ملی ایران» که به همت و حمایت شهبانو ایجادشده بود، قرار داشت. همچنین «انجمن فیلارمونیک تهران» که در آبان‌ ماه سال ۱۳۳۲ به همت «ادوارد ژوزف» بنانهاده شد، از سال ۱۳۴۲ به بعد با ریاست شهبانو فرح پهلوی و در راستای تقویت و پشتیبانی از «ارکستر فیلارمونیک تهران» به کار خود ادامه داد.

برو به آدرس