لیبرال دموکراسی:

یک کمیپن بین‌المللی انتقادی از بی‌توجهی رسانه‌های دولتی آلمان به پوشش اخبار اوضاع و تظاهرات اعتراضی مردم ایران به راه افتاده است که تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. حامیان این کمیپن می‌گویند، تلویزیون‌های آلمان نسبت به اعتراضات مردم ایران و بحران‌ بی‌آبی و معضلات این کشور کاملاً سکوت کرده‌اند.

این کمپین انتقادی از عملکرد تلویزیون‌های دولتی آلمان توسط دکتر نوید فاضل پزشک و پژوهشگر و همچنین دانش‌آموخته‌ی کامپیوتر راه‌اندازی شده که در نامه‌ای به مدیر ارشد شبکه یک تلویزیون دولتی آلمان ARD و مدیر رادیوتلویزیون غرب آلمان WDR خواستار تغییر مواضع آنان در قبال پوشش رویدادهای ایران شده است.

برو به آدرس