خبرنگار باشگاه خبرنگاران:

بسیج دانشجویی 18 دانشگاه علوم پزشکی کشور و جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه‌ای تحلیلی ضمن هشدار نسبت به آینده بی‌سرانجام نظام سلامت کشور، وضعیت سلامت کشور در چهار سال آینده را بررسی کردند.

برو به آدرس