عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ آذر ۱۳۹۱

زنگ ها برای که به صدا در می آید؟


جواب

آیا رییس جمهور جدید مصر،آقای مرسی،راه جمهوری اسلامی و خمینی را می رود؟


جواب

به نظر شما کدام گزینه عامل اصلی عقب افتادگی کشورهای جهان سومی مثل ایران است؟


جواب

آیا نظر شما به نظر باراک اوباما نزدیک است؟


جواب

انقلاب ما ...


جواب

آیا وحدت کلمه رمز پیروزیست؟


جواب

آیا قبای دموکراسی به تن مردم ما می یاد؟


جواب

بیشتر