خبرگزاری فارس:

"عیسی کشوری نویسنده کتاب «هاوکینگ؛ خداوند و بهشت» در گفت‌وگو با خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه این اثر را در نقد مباحث مطرح شده «استیون هاوکینگ»، فیزیکدان بزرگی که آثارش در سراسر دنیا بسیار پرفروش است و بین جوانان ایرانی نیز جایگاهی باز کرده نوشته و توضیح داد: ادعاهای هاوکینگ در مورد عدم وجود خالق برای جهان هستی و افسانه بودن بهشت و جهان دیگر را به طریق علمی در این کتاب نقد و رد کردم. بنابراین در نهایت با استفاده از دستاورد‌های فیزیک و علوم تجربی، افکار اندیشمندان دین و عرفا به نقد و بررسی کتاب هاوکینگ پرداختم ...

کشوری در ادامه توضیح داد: افرادی چون هاوکینگ و شاگردانش اعتقاد به خدا را مجهول می‌دانند و اصل را بر عدم وجود او می‌گذارند، سؤالشان این است که چرا خدا خودش را به ما نشان نمی‌دهد و تنها با عده معدودی به نام پیامبر ارتباط دارد چرا خودش را مخفی کرده است؟پس اگر خدا وجود دارد و صد و بیست و چهارهزار پیامبر داریم چرا یکی از آنها در این عصر نیستند آیا دین یک خرافه‌ای بیش نیست؟

وی با اشاره به اینکه مؤمنان خدا را مجهول نمی‌دانند و برای وجودش نیاز به اثبات ندارند، افزود: خدا در عین نهانی، آشکارترین است. اگر وجودش را بخواهیم با اشیاء به اثبات برسانیم، اشتباه است. سیدالشهدا (ع) در دعای عرفه چنین بیان می‌دارد: الهی...متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، ومتی بعدت حتی تکون الاثار هی‌التی توصل الیک: ای معبود من تو چه وقت غایب بوده‌ای که محتاج به دلیلی باشد تابرتو دلالت کند. و چه وقت دور بوده‌ای تا آنکه آثار تو مارا به تو برساند."

برو به آدرس