همونطور که میدونیم فوتبال تو ایران فقط یه رشته ورزشی نیست ، همیشه جنبه سیاسی داشته و بهمین علت تحت مراقبت شدید حکومت وقت بوده و هست. در این یکی دو هفته گذشته باز و بعد از یک آنتراکت چند ماهه‌ شاهد معرکه گیری جدید علی‌ کریمی ملی پوش سابق و مربی کنونی فوتبال باشگاهی ایران هستیم که از انتقاد به داور شروع شد و کم کم به افشاگری در مورد فساد در فوتبال رسید که بحث جدیدی هم نیست و اقلا در ۱۰-۱۵ سال گذشته مطرح بوده است که تهیه مطلب (درست یا نادرست) در مورد آن‌ به یک صنعت بسیارسود آور در رسانه‌های ایران تبدیل گشته است (شبیه موج تهیه گزارش در مورد مافیا در دهه ۷۰ میلادی در مطبوعات غرب) . طبق روال همیشگی یک عده آدم ساده و یا نادان هم به دنبال این جریان افتاده اند همانطور که در قیاسی دیگر در جنبش سبز و بنفش شرکت داشتند. قضیه خیلی‌ ساده است: تا به یکی از ارکان حکومتی وصل نباشی تریبون دستت نمیدن که بری اون بالا هر چی‌ دلت خواست بگی. کریمی‌ هم مستقیم یا غیر مستقیم به یه جایی‌ اون بالاها وصله و خواسته یا ناخواسته مسئول سر کار گذاشتن این ملت بخت برگشته هست.