Poetry reading in Persian and English in honor of Sattar Beheshti. Vasyl Stus Award Ceremony on April 30, 2015 @ New England PEN

http://www.pen-ne.org/event-details/2015/5/30/tribute-sattar-beheshti-digital-activism-in-iran

بخشی از شعرخوانی لیلا فرجامی در انجمن قلم نیو اینگلند به مناسب اهدای جایزه ی آزادی بیان به ستار بهشتی، ۳۰ آوریل ۲۰۱۵. در این مراسم، شیرین عبادی، شهریار مندنی پور، مجید نفیسی و چندین شاعر و نویسنده ی برجسته ی آمریکایی حضور به هم رسانیدند. 

"دوستت دارم

چون زبان مهاجری

که بومیان

از درکش عاجزند..."