akhbare-rooz:

... دو هفته‌ای‌ست که ذوبی‌ها، اصلاح‌طلب‌ها و ژورنالیست‌های دکان‌دار دارند تلاش می‌کنند به مردم بفهمانند عدم شرکت در انتخابات یعنی رأی دادن به رییسی! یکی هم نیست از قول گیلک‌ها به اینها بگوید که چی!؟ سگ سگه، ساکوته ‌زاک هم سگ! 
همه با هم دارند خودشان را جر می‌دهند که روحانی این سرفرمانده‌ی گروه فشار در رویداد کوی دانشگاه را از صحنه ی قتل دور کنند و رییسی این قاتل خرده‌پای تابستان شصت‌و‌هفت را ‌تابلو!
کی بهتر از روحانی!؟ خامنه‌ای باید مغز خر خورده باشد اگر نخواهد روحانی رییس‌جمهور باقی بماند! این‌دفعه دارند رییسیِ خرده‌پا را خونخوار جلوه می‌دهند نه برای این‌که بازی را ببازد، فقط برای این‌که مردم حضوری حداکثری در انتخابات داشته باشند، وگرنه خودشان بهتر از همه می‌دانند که تاکنون هیچ رییس جمهوری مثل روحانی مجری بی‌چون ‌و‌چرای اوامر دیکتاتور نبوده، اساسن این‌بار سوپریم ‌لیدر خامنه‌ای هوس کرده پریزیدنت را دربست در اختیار داشته باشد. بعد از معرفی شش کاندیدای ریاست جمهوری، معلوم شد که چرا دیکتاتور نمی‌خواست فضای انتخابات دوقطبی شود، حسن و اسحاق که یک‌نفرند، باقر و ابراهیم هم یک نفر دیگر که با آن دو نفر سرجمع باز هم می شوند یک نفر! أن وسط دو تا مصطفا را هم سرِ پیری سرِ کار گذاشته‌اند برای جوری بار! ...

برو به آدرس