کسانی که در همایش‌های اخیر آزادی زندانیان سیاسی را خواسته‌ انقلاب دانسته‌اند، پست‌ترین حرف ممکن را بر زبان آورده‌اند.

واکنش این روحانی آزاداندیش به سخنرانی صادق زیباکلام در مشهد در خرداد ۹۴.  قسمتهای دیگری از سخنان این امام جمعۀ مشهد در اینجاست.