آنتی استعمار:

دلارهایی که بوی خون می‌دهند
«احمد مولا ابوناهض» مشهور به «احمد_نیسی» یکى از رهبران گروه تروریستی «جنبش آزادى‌بخش الأحواز» روز چهارشنبه، 8 اکتبر برابر با 17 آبان‌ماه، مقابل منزلش در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شده است.
این قتل توسط حبیب نبگان، یکی از دوستان و همراهان قدیمی احمد نیسی، صورت گرفته است. حبیب نبگان و احمد نیسی در سال 1384 خورشیدی و پس از یک سلسله بمبگذاری‌ در اهواز به امارات فرار کردند و پس از مدتی به اروپا پناهنده و ساکن هلند شدند.
این دو فعال تجزیه طلب پس از مدتی بر سر پول‌های دریافتی از عربستان اختلاف پیدا کرده، از هم جدا شدند و مدتها به تهدید یکدیگر پرداختند.
بر اساس گزارش‌های رسیده این اختلاف در نهایت باعث حذف فیزیکی احمد نیسی به دست حبیب نبگان شد.
گفتنی است احمد نیسی «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» را سال 1376 و با مشی مسلحانه تشکیل داد و هدف این گروه را تجزیه خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزایر خلیج فارس از ایران اعلام کرد.
این گروه تا کنون چند بار به بمبگذاری و حملات مسلحانه در استان خوزستان دست زده است که از جمله، حمله به یک پاسگاه پلیس شهرستان حمیدیه در فروردین 1394 بود.

برو به آدرس