گفت‌وگو با علی افشاری، عضو همبستگی جمهوری‌خواهان ایران