عمومی

دنبال کن

علی صدارت


عضو از ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

https://alisedarat.com/: صدارت- علل عدم ائتلاف اپوزیسیون

https://enghelabe-eslami.com: اطلاعیه خانم دکتر فیروزه بنی صدر، به تاریخ جمعه، 15 فروردين 1399: درمانی برای بیماری #کرونا 19 COVID

https://alisedarat.com/: گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – باز کردن افق دید مطالبات مردم، از جنبشهای ضدنژادپرستی، به جنبشهای ضدتبعیض.

https://alisedarat.com/: گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – بازتاب جهانی قتل فلوید، کنش در ایران و در عین حال راه حل جویی برای بحران‌های جهانی

https://alisedarat.com/: صدارت- بهانه قتل جرج فلوید برای نگرشی به خشونت‌های سلطه‌گران، از پنجرهٌ حقوقی

سایت علی صدارت: گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

https://alisedarat.com: صدارت -ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۵)دوستانه، با نگاهی به بحران ویروس کرونا

بیشتر