لیبرال دموکراسی:

اعتراضات آبان ۹۸ نقطه اوج مقابله جامعه مدنی با رژیم جمهوری اسلامی است؛ بعد از آبان اگرچه به‌ظاهر اعتراضات تا حدودی فروکش کرد، اما مطالبات و رفتارهای معترضان، سطح فعلی مقابله با جمهوری اسلامی و رهایی از آن را در روش‌های مسالمت‌آمیز و دفاع مشروع در نقطه تعیین‌کننده قرار داده است؛ در دوساله گذشته، شعارها و حقوق و خواسته‌ها و اعتراضات در کنار طرح مسائل صنفی و معیشتی، به خواسته‌های سیاسی و فرهنگی بیش از گذشته پرداخته است. ملت ایران بعد از رویدادهای آبان ۹۸، با تأکید بر گذار از جمهوری اسلامی، حق داشتن حکومتی دموکراتیک و مسئول و سکولار را در صدر برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده است؛ از همین رو آبان ادامه دارد و خواسته‌های دموکراتیک، ملی و مدنی ایرانیان همچنان در مرکز و مسیر مبارزات رهایی‌بخش ایرانیان جای گرفته است.

برو به آدرس