لیبرال دموکراسی:

صفر زدایی از پول ملی تنها در صورتی به نتایج مثبت می‌رسد که ایران بتواند زمینه‌های لازم برای انجام آن را از راه پیاده کردن اصلاحات بنیادی در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی به وجود آورد. درواقع صفر زدایی سرآغاز فرایند اصلاح پولی نیست، بلکه پایان آن است. بدون زمینه‌سازی‌های لازم، صفر‌ها دوباره بازمی‌گردند و بیشتر و بیشتر می‌شوند.

برو به آدرس